Zpracování mezd

Veškeré náležitosti spojené s výpočtem čisté mzdy, povinných odvodů, dovolených, exekučních srážek apod. Distribuce výplatních lístků, podklady pro zaúčtování do účetního systému, platební příkazy a další.

Kompletní správa agendy sociálního a zdravotního pojištění a zastupování při kontrolách státních orgánů.

Podklady pro roční vyúčtování zálohové a srážkové daně. Evidenční listy důchodového zabezpečení, podklad pro Hlášení plnění povinného podílu OZP, Potvrzení o příjmu zaměstnance, roční vyúčtování zaměstnanců.