Účetnictví

Zajistíme pro Vás kompletní zpracování účetní agendy. V závislosti na Vašich požadavcích povedeme se stejnou odborností jak účetnictví, tak i daňovou evidenci. Na základě analýzy požadavků si určíme rozsah prací a kompetencí a domluvíme se na formě předávání dokladů. Pravidelně vám posíláme výsledky a souhrnné přehledy vašeho hospodaření. Nedílnou součástí je i zastupování klienta při jednání s úřady, spolupráce s auditory, zpracování statistických výkazů a pravidelný reporting.

 

Vedení účetnictví

V rámci vedení účetnictví pro Vás zajistíme evidenci a účtování všech prvotních dokladů a jejich následné zpracování. Připravíme měsíční či čtvrtletní přiznání k DPH, Kontrolní hlášení a další sestavy dle zákona o DPH. Zaevidujeme majetek a zkalkulujeme odpisové plány. Připravíme roční závěr...

Daňová evidence

Kompletní vedení daňové evidence zahrnuje zpracování zápisů do peněžního deníku, evidenci přijatých a vydaných faktur, pokladny a bankovního účtu. U plátců DPH zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení a další sestavy dle zákona o DPH. Zaevidujeme majetek a zkalkulujeme odpis...

Daňová přiznání

Nezávisle na tom, zda zpracováváme Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci, umíme pro Vás připravit veškerá daňová přiznání, které ke svému podnikání potřebujete. Zpracujeme pro Vás daňové přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických. Na základě předané evidence pro Vás připravíme P...

3 položek celkem