Daňová evidence

Kompletní vedení daňové evidence zahrnuje zpracování zápisů do peněžního deníku, evidenci přijatých a vydaných faktur, pokladny a bankovního účtu.

U plátců DPH zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení a další sestavy dle zákona o DPH.

Zaevidujeme majetek a zkalkulujeme odpisové plány.

Připravíme roční závěrku, včetně vypracování daňového přiznání k dani z příjmu.

Komunikujeme s úřady včetně povinných elektronických podání.

 

  • Evidence faktur vydaných a přijatých
  • Vedení pokladní a bankovní knihy
  • Evidence ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku
  • Evidence pohledávek a závazků ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
  • Evidence majetku, kalkulace odpisů
  • Zpracování inventarizací a výkazů
  • Kalkulace a vypracování přiznání k daním z příjmů
  • Kalkulace a vypracování silniční daně, daně z nemovitosti …
  • Zastupování klienta při jednání s úřady