Vedení účetnictví

V rámci vedení účetnictví pro Vás zajistíme evidenci a účtování všech prvotních dokladů a jejich následné zpracování.

Připravíme měsíční či čtvrtletní přiznání k DPH, Kontrolní hlášení a další sestavy dle zákona o DPH.

Zaevidujeme majetek a zkalkulujeme odpisové plány.

Připravíme roční závěrku, včetně vypracování daňového přiznání k dani z příjmu.

Zkontrolujeme úhrady jednotlivých faktur, ostatních závazků a pohledávek a mnoho dalších služeb.

 

 • Evidence a účtování faktur vydaných a přijatých
 • Evidence a účtování pokladních dokladů
 • Evidence a účtování bankovních dokladů, vč. vedení elektronického bankovnictví
 • Evidence a účtování ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku
 • Evidence a účtování ostatních pohledávek a závazků ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
 • Evidence a účtování majetku, kalkulace odpisů všech typů majetku
 • Účtování dohadných položek, rezerv, opravných položek, dotací
 • Vypracování inventarizací a výkazů za různá období
 • Kalkulace a vypracování přiznání k daním z příjmů
 • Kalkulace a vypracování přiznání k silniční dani, k dani z nemovitosti…
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zastupování klienta při jednání s úřady
 • Spolupráce s auditory
 • Reporting dle požadavků klienta